Zmiana w składzie Zarządu PGF-HURT Sp. z o.o.

Zgromadzenie Wspólników Polskiej Grupy Farmaceutycznej - HURT Sp. z o.o. w Łodzi podjęło uchwałę o powierzeniu stanowiska prezesa tej spółki Pani Annie Socha, pełniącej dotychczas funkcję Wiceprezesa ds. Operacyjnych i Finansowych.

Pani Anna Socha od początku swojej pracy zawodowej jest związana ze spółkami Pelion Healthcare Group.

Jej wieloletnie doświadczenie, zdobyte w toku pracy na stanowisku prezesa spółki hurtowej w Łodzi, a następnie Dyrektora Oddziału w Łodzi jest gwarancją utrzymania najlepszych standardów zarządzania linią hurtową, wypracowanych przez zarząd spółki PGF-HURT działający pod kierownictwem Pani Aleksandry Paczkowskiej.

Pani Aleksandra Paczkowska, dotychczasowy Prezes Zarządu PGF-HURT, objęła stanowisko Prezesa Zarządu DOZ SA.

Lista aktualności