Żegnamy Św.P. mgr farm. Teresę Władczyk-Górską

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. z głębokim żalem żegna 

Św. P. mgr farm. Teresę Władczyk-Górską.

Postać Pani Magister jest nierozerwalnie związana z historią PGF S.A. Jako jedna z pierwszych farmaceutek podjęła wyzwanie samodzielnego prowadzenia apteki w okresie przemian ustrojowych w 1990 roku. To Ona była inspiratorką założenia hurtowni leków Medicines, która stworzyła podwaliny firmie Pelion S A. i jej spółce PGF. Pełniła w niej funkcję pierwszego kierownika hurtowni i  przez 25 lat była obecna w życiu firmy. W ostatnich latach czynnie uczestniczyła w działalności Muzeum Farmacji im. prof. Muszyńskiego w Łodzi.

W pamięci pracowników pozostanie jako rzeczowa, ale też życzliwa nauczycielka, ucząca, że na każdym stanowisku pracy musimy zachować najwyższą rzetelność w służbie dla aptekarzy i ich pacjentów.  

Magister Teresa Władczyk-Górska była również aktywną działaczką samorządu zawodowego aptekarzy. Przez 2 kadencje (1999-2007) była przewodniczącą Okręgowego Sądu Aptekarskiego, a następnie przez kolejne 2 kadencje (2008-2015) rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej przy Okręgowej Izbie Aptekarskiej w Łodzi. Cieszyła się powszechnym szacunkiem aptekarzy. 

Podczas obchodów jubileszu 20-lecia PGF S.A. tak mówiła o swoim zawodzie: „To bardzo trudny, odpowiedzialny, ale i piękny zawód, dający wiele satysfakcji, bo przecież aptekarz troszczy się o zdrowie ludzi. Dzięki temu, że jestem farmaceutką, czuję się osobą spełnioną zawodowo.” 

Żegnamy Panią Magister.

Rodzinie Zmarłej składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Zarząd i pracownicy PGF S.A.

Lista aktualności