Zdrowy Wybór – program, który daje więcej!

W dniach 16 - 17 października w Gdyni oraz 23 - 24 października Katowicach odbyły się Konferencje Zdrowy Wybór połączone z mini-targami farmaceutycznymi, zorganizowane dla aptek przez Polską Grupę Farmaceutyczną. W obu spotkaniach łącznie wzięło udział ponad 550 aptekarzy z całej Polski. 

Zdrowy Wybór to koncept partnerskiej współpracy z aptekami, oparty na szeregu narzędzi wspierających sprzedaż, a jednocześnie skierowanych na zaspokojenie potrzeb pacjentów. Wspiera właścicieli aptek w zarządzaniu biznesem poprzez dostarczenie narzędzi niezbędnych do budowania i utrzymywania konkurencyjnej pozycji apteki na wciąż zmieniającym się rynku. Celem tych działań jest zwiększenie sprzedaży oraz wysokości marży apteki, a pacjentom zapewnienie łatwiejszego dostępu do leków. 

Wiodącym tematem obu konferencji była efektywność programu Zdrowy Wybór na rynku farmaceutycznym, a wykłady poprowadzili wiceprezesi Zarządu PGF SA - Marcin Majchrzak oraz Wojciech Kuczyński. Współcześnie tylko silna współpraca w grupie oferującej najlepsze rozwiązania w kwestii zamówień, dostaw, sprzedaży i marketingu pozwala aptekom rozwijać swój biznes na konkurencyjnym rynku. Takie możliwości oferuje właśnie program Zdrowy Wybór, którego celem jest zapewnienie aptekom nowoczesnych narzędzi wspierających zarządzanie biznesem aptecznym. 

Do programu Zdrowy Wybór należy już ponad 1800 aptek z całej Polski. 

Lista aktualności