Zarząd

Tomisław Bensari
Prezes Zarządu
Tomisław Bensari jest odpowiedzialny za opracowanie i wdrożenie strategii rozwoju firmy, a także za jej bieżącą działalność operacyjną

Tomisław Bensari jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego na Wydziale Prawa i Administracji. Ukończył także Warsaw Executive MBA. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w branży farmaceutycznej. Od 1999 r. związany ze spółkami Pelion. W 2007 r. objął stanowisko Prezesa Zarządu Urtica Sp. z o.o., czyniąc spółkę liderem na rynku szpitalnym i udowadniając, że miarą sukcesu w biznesie jest także społeczna odpowiedzialność. Od 2016 r. Tomisław Bensari zarządza także spółką Pharmalink Sp. z o.o., która dostarcza kompleksowe usługi logistyczne dla branży farmaceutycznej. Jako Prezes Zarządu Polskiej Grupy Farmaceutycznej S.A. Tomisław Bensari, wraz z całym Zarządem, pracuje nad rozwojem spółki, umacnianiem jej pozycji rynkowej, a także zapewnieniem najwyższej jakości serwisu i usług dla klientów oraz partnerów biznesowych.

Sławomir Strychalski
Wiceprezes Zarządu
Sławomir Strychalski jest odpowiedzialny w Zarządzie PGF S.A. za zarządzanie nowymi kanałami dystrybucji.
Dariusz Popławski
Wiceprezes Zarządu
Dariusz Popławski odpowiada za zarządzanie polityką finansową Spółki, w tym rozwój procesów analityki finansowej i biznesowej.