Zarząd PGF S.A.
Prezes Zarządu
Tomisław Bensari
Tomisław Bensari jest odpowiedzialny za opracowanie i wdrożenie strategii rozwoju firmy, a także za jej bieżącą działalność operacyjną.

Tomisław Bensari jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego na Wydziale Prawa i Administracji. Ukończył także Warsaw Executive MBA. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w branży farmaceutycznej. Od 1999 r. związany ze spółkami Pelion. W 2007 r. objął stanowisko Prezesa Zarządu Urtica Sp. z o.o., czyniąc spółkę liderem na rynku szpitalnym i udowadniając, że miarą sukcesu w biznesie jest także społeczna odpowiedzialność. Od 2016 r. Tomisław Bensari zarządza także spółką Pharmalink Sp. z o.o., która dostarcza kompleksowe usługi logistyczne dla branży farmaceutycznej. Jako Prezes Zarządu Polskiej Grupy Farmaceutycznej S.A. Tomisław Bensari, wraz z całym Zarządem, pracuje nad rozwojem spółki, umacnianiem jej pozycji rynkowej, a także zapewnieniem najwyższej jakości serwisu i usług dla klientów oraz partnerów biznesowych.
Wiceprezes ds. Handlowych
Marzena Siemińska
Marzena Siemińska odpowiada za zarządzanie relacjami, współpracę oraz kształtowanie oferty handlowej dla wszystkich podmiotów rynku farmaceutycznego.

Marzena posiada ponad 20-letnie doświadczenie w obszarze sprzedaży i marketingu. W dotychczasowej karierze związana była zarówno z firmami producenckimi, jak i dystrybucyjnymi. Przez ponad osiem lat odpowiadała za marketing spółek z Grupy HASCO. Z sukcesem wprowadziła na polski rynek flagowe marki firmy PPF HASCO-LEK: DIH, Ulgix, Ibum oraz Mel. Z wykształcenia jest ekonomistką. Ukończyła Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Laureatka Stypendium Bayera.
Wiceprezes ds. Finansowych
Dariusz Popławski
Dariusz Popławski odpowiada za zarządzanie polityką finansową Spółki, w tym rozwój procesów analityki finansowej i biznesowej.

Dariusz Popławski jest absolwentem Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, gdzie ukończył studia na Wydziale Zarządzania i Informatyki w obszarze zarządzania finansami oraz studia podyplomowe z zakresu analizy finansowej. Ukończył także szereg kursów i szkoleń z zakresu controllingu, budżetowania oraz zabezpieczania ryzyka walutowego. Od 2007 roku związany z Grupą Pelion, początkowo jako analityk finansowy w Urtica sp. z o.o., następnie główny analityk finansowy tej Spółki, a od 2010 roku dyrektor ds. finansowych. 1 września 2015 r. został powołany w skład Zarządu Urtica Sp. z o.o., gdzie do dziś jest odpowiedzialny za politykę finansową. Z sukcesami zoptymalizował proces zarządzania kapitałem obrotowym netto. Posiada również doświadczenia zawodowe w obszarze doradztwa inwestycyjnego w sektorze bankowym. Do Zarządu PGF S.A. został powołany w dniu 22.05.2019 r.
Poznaj również:
Naszą historię
Naszą Radę
Nadzorczą