Wiarygodny partner na trudne czasy

Ten kończący się już rok można uznać za wyjątkowy. Problemy wynikające z wprowadzonej w życie ustawy refundacyjnej, zwłaszcza jej rozwiązań dotyczących naliczania marży aptecznej i hurtowej, spowodowały, że wszyscy uczestnicy rynku farmaceutycznego zmuszeni byli do wprowadzenia szeregu zmian w praktyce biznesowej. Straty liczą przede wszystkim aptekarze, ale hurtownie farmaceutyczne także musiały zmodyfikować modele biznesowe. Jak w tej sytuacji ocenia Pani rok z punktu widzenia PGF-Hurt i jego relacji z aptekami?

Dla PGF-u był to bardzo dobry rok. Mimo, że równocześnie trudny i potencjalnie mogący przynieść duże kłopoty na rynku. W tej chwili jestem już przekonana, że zrealizujemy założony budżet sprzedaży, wykonamy także wynik finansowy. Odnotowaliśmy wzrost udziału w rynku hurtowej dystrybucji leków. Nasi klienci docenili to, że jesteśmy pewnym, wiarygodnym partnerem na trudne czasy. Znając trudną sytuację aptek, od pierwszych dni stycznia zaoferowaliśmy polepszoną ofertę. Dzięki temu utrzymaliśmy naszych stałych, dotychczasowych partnerów i zyskaliśmy  nowych klientów. Zamykając rok 2012, mogę powiedzieć, że kończymy go z sukcesem jako trudny, ale bardzo dobry rok. Sprawdziło się nasze założenie, że w takich przełomowych momentach należy znaleźć swoją szansę na rozwój.

Jako jedyna z pięciu największych hurtowni zwiększyliśmy sprzedaż do aptek. Nasza dynamika sprzedaży wyniosła 10% powyżej rynku. Po przekształceniach w Grupie Pelion działamy jako PGF-Hurt od roku, ale mamy doświadczenie sięgające ponad 20 lat pracy dla polskich aptek. Mamy bardzo dobry zespół pracowników realizujący założony kierunek rozwoju firmy. Mimo zmniejszenia marży hurtowej udało się nam poprawić warunki handlowe oraz utrzymać wysoką jakość serwisu logistycznego. Wykonaliśmy ciężką pracę przy dalszej racjonalizacji kosztów działalności operacyjnej.

Wprowadziliśmy szereg nowych narzędzi wspomagających pracę aptekarzy. Skonsolidowaliśmy w oparciu o portal pharmbook.pl wszystkie kanały sprzedaży poprzez internet. Właśnie uruchamiamy kolejną funkcjonalność „Moje rozrachunki” wspomagającą aptekę w monitorowaniu rozliczeń finansowych z naszą hurtownią.

Przyszły rok przyniesie hurtowniom farmaceutycznym dalsze zmniejszenie (o 1%) marży hurtowej na leki refundowane, stanowiące prawie połowę obrotów na rynku aptecznym. Jak PGF-Hurt przygotowuje się do tej zmiany?

W przyszłym roku zmniejsza się marża hurtowa. Mogę jednak zapewnić klientów, którzy doceniają naszą ofertę i serwis, że mogą spokojnie patrzeć w rok 2013. Liczę, że podobnie jak w mijającym roku, również w przyszłym powiększymy krąg naszych partnerów – aptekarzy – dając im solidne wsparcie w coraz trudniejszym biznesie.

Lista aktualności