Usługi logistyczne

Polska Grupa Farmaceutyczna oferuje zintegrowane usługi logistyczne dla producentów leków, którzy swój model dystrybucji opierają na zasadach outsourcingu.  

PGF co roku rozsyła 16 mln sztuk towarów (ponad 15 tysięcy europalet), zaopatrując 70 lokalnych hurtowni. Samochody należące do floty PGF pokonują 31 mln kilometrów rocznie.

Firma dysponuje 160 samochodami dostawczymi, w tym 20 pojazdami dwukomorowymi umożliwiającymi transport produktów w temperaturze 2-8°C oraz 15-25°C. Specjalistyczne pojazdy  z zabudową izotermiczną oraz urządzeniami grzewczo-chłodniczymi wykonują przewozy w tzw. zimnym łańcuchu dostaw. PGF, jako pierwszy operator logistyczny w Polsce, realizuje transport w suchym lodzie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ramach usług logistycznych PGF oferuje:

  • transport przesyłek w monitorowanych zakresach temperatur, zgodnie z wymogami Prawa Farmaceutycznego i procedurami Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej,
  • prowadzenie hurtowni farmaceutycznej na rzecz producenta,
  • składowanie leków w magazynach i składach konsygnacyjnych,
  • usługi kompletacji i konfekcjonowania.

Usługi logistyczne realizowane są poprzez należącą do PGF spółkę Pharmapoint Sp. z o.o. i we współpracy ze spółką Pharmalink Sp. z o.o. należącą do Grupy Kapitałowej Pelion SA.