Strefa Wiedzy

Celem PGF jest kompleksowe wpieranie aptekarzy w prowadzeniu biznesu w trudnym konkurencyjnym otoczeniu oraz wyprzedzanie potrzeb nieustannie zmieniającego się rynku. Firma przywiązuje szczególną wagę do działań szkoleniowych podnoszących kwalifikacje farmaceutyczne, umiejętności sprzedażowe i kompetencje biznesowe pracowników aptek. 

Możliwości oferowane przez PGF to szansa na systematyczne zdobywanie i utrwalanie wiedzy, niezbędnej zarówno farmaceutom, jak i właścicielom aptek. W ten sposób łatwiej jest dostosować usługi apteki do potrzeb pacjentów i zapewnić im profesjonalną opiekę farmaceutyczną. Szkolenia kształtują też postawy prosprzedażowe wśród farmaceutów, co ma znaczący wpływ na rentowność aptek.

Pod szyldem Akademii Zdrowy Wybór, w ramach programu Zdrowy Wybór, PGF zapewnia regularne szkolenia stacjonarne z zakresu sprzedaży, marketingu i zarządzania. Raz na kwartał apteka może skorzystać z bezpłatnego, jednodniowego szkolenia stacjonarnego organizowanego przez PGF. Szkolenia skierowane są do właścicieli oraz pracowników aptek. Na każde szkolenie apteka może wydelegować jedną lub dwie osoby.

Ponadto na portalu pharmbook.pl aptekarze mogą skorzystać z bezpłatnych szkoleń typu e-learning (za które można uzyskać punkty edukacyjne). 

Od czterech lat Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. co roku gości swoich partnerów podczas corocznego Kongresu Farmaceutyczno-Ekonomicznego PGF. To okazja do wymiany opinii i dyskusji na temat bieżącej sytuacji na rynku hurtowej i detalicznej dystrybucji leków. W IV Kongresie Farmaceutyczno-Ekonomicznym (20–22 marca 2015) zorganizowanym w Warszawie wzięło udział blisko 700 aptekarzy z całego kraju. Kongres połączony był z targami farmaceutycznymi oraz sesją szkoleniową dla farmaceutów.

PGF wydaje także bezpłatny miesięcznik "Magazyn PGF recepta.pl" z najświeższymi informacjami na temat rynku leków, opieki farmaceutycznej oraz marketingu aptecznego. (Do stycznia 2017 miesięcznik był wydawany pod tytułem "Bez Recepty".)