Rynek farmaceutyczny i apteczny w Polsce

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami firm analitycznych PharmaExpert i IMS Health przedstawionymi podczas III Kongresu Farmaceutyczno-Ekonomicznego PGF.

IMS Health

PharmaExpert

Lista aktualności