Rozszerzenie składu Zarządu PGF S.A.

Rada Nadzorcza PGF S.A. rozszerzając  skład Zarządu PGF S.A. w dniu 4 lutego 2014 r. powołała  Wiceprezesa  ds. Sprzedaży i Marketingu i powierzyła to stanowisko Panu Marcinowi Majchrzakowi.

Pan Marcin Majchrzak jest ekonomistą - ukończył studia z zakresu zarządzania i marketingu na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego oraz studia podyplomowe z zakresu przywództwa strategicznego ICAN Institute.

Jego kariera zawodowa obejmuje 20 lat pracy na stanowiskach dyrektora sprzedaży w wiodących firmach branży FMCG.

Lista aktualności