Reorganizacja w Grupie Kapitałowej PGF

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., która z myślą o swoich Klientach stale poszukuje nowoczesnych rozwiązań optymalizujących działalność, uprzejmie informuje, że podjęła decyzję o wdrożeniu projektu przebudowy struktur organizacyjnych Grupy Kapitałowej PGF.

Celem reorganizacji jest wydzielenie wszelkiej działalności operacyjnej ze spółki PGF S.A., która po wdrożeniu zmian będzie pełnić rolę Spółki Holdingowej, odpowiedzialnej m.in. za wsparcie i nadzór spółek zależnych, określanie długofalowej polityki rozwoju Grupy i poszczególnych linii biznesowych, koordynację współpracy między spółkami zależnymi, a także nadzór właścicielski. 

Nowa struktura organizacyjna zakłada, że sprzedaż hurtowa prowadzona będzie przez spółkę PGF Hurt Sp. z o. o., która w płynny sposób przejmie dotychczas realizowane zadania od PGF S.A.

Zachodzące zmiany spowodują, że z dniem 1 października 2011 r. zaistnieje konieczność wprowadzenia nowego kontrahenta w aptecznych systemach informatycznych oraz w ewidencji księgowej:

Polska Grupa Farmaceutyczna – Hurt  Sp. z o. o.

ul. Marywilska 42 B, 03-042 Warszawa

NIP 527-264-39-21

Regon 142726149

Lista aktualności