Plan Połączenia Spółek PGF S.A. i PGF Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu

Zarząd Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. z siedzibą w Łodzi, na podstawie art. 500 § 2(1) Kodeksu spółek handlowych, udostępnia – bezpłatnie do publicznej wiadomości – uzgodniony w dniu 31 marca 2017 r. plan połączenia Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. (spółka przejmująca) ze spółką „Polska Grupa Farmaceutyczna” sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (spółka przejmowana).

Pobierz: Plan połączenia spółek

Lista aktualności