PGForum 2018

Farmaceuci ze wszystkich regionów kraju wzięli udział w dorocznej konferencji organizowanej przez Polską Grupę Farmaceutyczną. Program dwudniowego spotkania poświęcony był analizie współczesnych wyzwań i szans, jakie wyznaczają perspektywy dla rozwoju niezależnych placówek aptecznych. Na tym tle Polska Grupa Farmaceutyczna prezentowała swoją strategię biznesową i metody wsparcia oferowane aptekarzom niezależnym.

„Chcemy towarzyszyć aptekarzom w podróży do przyszłości zgodnie z nową misją PGF „Razem dla Pacjenta” - mówiła Magdalena Tomaszewska, Prezes Zarządu PGF S.A. otwierając konferencję. O aktualnej sytuacji aptek niezależnych na rynkach krajów Unii Europejskiej mówił Marcin Gawroński z IQVIA. Krzysztof Sobieszek, strateg nowych mediów, wskazywał aktualne wyzwania oraz szanse dla aptek. Szczególnym punktem imprezy była prezentacja wdrożenia e-recepty dokonana przez Janusza Cieszyńskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Wsparcie przez PGF sukcesu polskich aptek niezależnych jest wpisane w strategię firmy. O wdrożeniu Platformy Zdrowy Wybór, która jest narzędziem tej strategii, mówili Marek Ryfka, Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu i Marketingu PGF oraz Anna Waszkiewicz,  Menedżer ds. Rozwoju Programów Rynkowych. Biznesowe znaczenie narzędzi informatycznych i zarządzania apteką wykorzystywanych w Platformie Zdrowy Wybór omawiał Roman Szymczak z Instytutu Rozwiązań Marketingowych. Czołowy trener biznesowy Jacek Walkiewicz zachęcał menedżerów aptek do odważnych decyzji, gdyż wielkie zmiany rozpoczynają się od małych kroków.

W programie znalazły się również targi farmaceutyczne oraz warsztaty poświęcone najnowszym zmianom w otoczeniu prawnym aptek i usługom opieki farmaceutycznej.

 

Lista aktualności