PGF notowany na Catalyst

Polska Grupa Farmaceutyczna, jeden z największych w Polsce dystrybutor leków i produktów medycznych, wyemitował obligacje o łącznej wartości nominalnej 100 mln PLN, które zostały wprowadzone do obrotu publicznego na rynku Catalyst w czwartek 18 lutego 2016 r.

Polska Grupa Farmaceutyczna stała się uczestnikiem prestiżowego rynku prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych. Wyemitowane przez firmę 5-letnie obligacje zadebiutowały na rynku Catalyst. To doskonały sygnał o przejrzystości firmy – nie tylko dla inwestorów, ale także dla wszystkich partnerów biznesowych spółki.

„Uplasowanie obligacji wśród inwestorów finansowych potwierdza zasadność prowadzonej przez spółkę polityki rozwoju i zwiększa wiarygodność PGF na rynku. Będziemy nadal realizować naszą misję. To dla nas niezwykle istotne i daje gwarancję stabilnego rozwoju” – mówi Anna Socha, Prezes Polskiej Grupy Farmaceutycznej.

Konsekwentnie realizowana strategia umożliwi dalszy rozwój firmy, a także opracowanie i wprowadzanie kolejnych innowacyjnych rozwiązań, pozwalających Polskiej Grupie Farmaceutycznej na wyprzedzanie oczekiwań nieustannie zmieniającego się rynku.

Emisja obligacji PGF była koordynowana przez konsorcjum banków: Bank Pekao S.A. i Bank Zachodni WBK S.A., przy wsparciu BGŻ BNP Paribas oraz Banku Gospodarstwa Krajowego.

 

Lista aktualności