PGF docenia potencjał aptek indywidualnych

Polska Grupa Farmaceutyczna kładzie nacisk na współpracę z aptekami indywidualnymi i wspieranie ich rozwoju. Równocześnie nie zapominamy o producentach farmaceutycznych, dla których – poza dystrybucją – nieustannie opracowujemy i doskonalimy nowoczesne usługi. Stale rozwijamy tę część naszego biznesu. Jesteśmy integratorem modeli biznesowych naszych klientów – staramy się rozumieć i definiować ich potrzeby, uwzględniając przy tym oczywiście dobro pacjenta, które wpisane jest w naszą misję. (...) Małe sieci oraz apteki indywidualne stanowią bardzo duży potencjał – w tym właśnie obszarze upatrujemy obecnie możliwości wzrostu. Spośród łącznej liczby ponad 14 tysięcy aptek, prawie 8 tysięcy z nich to właśnie apteki indywidualne. PGF wspiera je w prowadzeniu działalności na trudnym i wysoce konkurencyjnym rynku.

Fragment wywiadu Prezes Zarządu PGF S.A. Anny Socha opublikowanego w Rynku Zdrowia nr 1/2016

 

Lista aktualności