Od 1 sierpnia 2013 r. - Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.

Polska Grupa Farmaceutyczna -HURT Sp. z o.o.  zmieniła nazwę i formę prawną. W wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną od dnia 1 sierpnia 2013 roku kontynuujemy działalność w zakresie sprzedaży hurtowej do aptek  jako  Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.

Decyzję o przekształceniu w spółkę akcyjną podjęło Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki w dniu  1 lipca 2013 r. Jedynym akcjonariuszem  Polskiej Grupy Farmaceutycznej S.A. jest PELION S.A.

Zmiana nazwy i formy prawnej spółki wynika z zakończenia ostatniego etapu reorganizacji w PGF. Wcześniejsza, sfinalizowana w 2011 roku,   restrukturyzacja w Grupie Kapitałowej Pelion S.A.  miała na celu przeniesienie już istniejących linii biznesowych holdingu do samodzielnie działających spółek. Jej ostatnim elementem było wydzielenie i wniesienie działalności operacyjnej w zakresie sprzedaży hurtowej do aptek do spółki zależnej, która otrzymała wówczas nazwę Polska Grupa Farmaceutyczna – HURT Sp. z o.o.

Przekształcenie w spółkę akcyjną  nie ma wpływu na kontynuację działalności hurtowni, a tym samym na dotychczasowe warunki współpracy z aptekami. Jest kolejnym etapem dynamicznego rozwoju firmy, a jednocześnie symbolicznym powrotem do znanej od ponad dwudziestu lat marki, gwarantującej wysoką jakość oferowanych usług.

Lista aktualności