Obligacje PGF SA debiutują na Catalyst

Polska Grupa Farmaceutyczna,  jeden z czołowych dystrybutorów leków i produktów medycznych w Polsce, wyemitował obligacje o łącznej wartości nominalnej 100 mln PLN. Obligacje zostaną wprowadzone do obrotu na rynku Catalyst 18 lutego 2016 r.

Polska Grupa Farmaceutyczna („PGF”) wyemitowała 100 000 obligacji 5-letnich, każda o wartości 1.000 PLN. Obligacje PGF w całości zostały objęte przez instytucje finansowe i trafią do obrotu wtórnego na Catalyst. Pierwsze notowanie zostało zaplanowane na 18 lutego 2016 r.
Wypłata odsetek będzie realizowana w oparciu o półroczny zmienny kupon odsetkowy, oprocentowanie obligacji wynosi WIBOR 6m + marża 2,6 p.p. Termin wykupu obligacji ustalono na 24 listopada 2020 r.


 „Uplasowanie obligacji wśród inwestorów finansowych potwierdza zasadność prowadzonej przez Spółkę polityki rozwoju i zwiększa wiarygodność PGF na rynku” – mówi Anna Socha, prezes Polskiej Grupy Farmaceutycznej.


Środki z emisji obligacji przeznaczone zostaną na prowadzenie bieżącej działalności oraz dalszy rozwój Spółki. Program emisji został ustanowiony na łączną kwotę 300 mln PLN, umożliwiając przeprowadzenie w przyszłości kolejnych emisji obligacji o wartości do 200 mln PLN.
Emisja obligacji PGF była koordynowana przez konsorcjum banków: Bank Pekao S.A. i Bank Zachodni WBK S.A., przy wsparciu BGŻ BNP Paribas oraz Banku Gospodarstwa Krajowego.

O spółce
Polska Grupa Farmaceutyczna to nowoczesna, profesjonalnie zarządzana firma, zajmującą się dystrybucją leków oraz świadczeniem usług dla aptekarzy i producentów farmaceutycznych. Firma działa od 1990 roku, zarządza działalnością spółek regionalnych i posiada około 20-procentowy udział w krajowym rynku dystrybucji farmaceutyków. PGF oferuje najwyższą jakość, nieustannie wdraża innowacyjne rozwiązania, jest wiarygodnym i niezawodnym partnerem biznesowym. Długofalowa strategia rozwoju jest oparta na dostosowaniu oferty do oczekiwań partnerów, z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb.

Lista aktualności