O PGF S.A.

Polska Grupa Farmaceutyczna jest jedną z największych i najbardziej nowoczesnych firm zajmujących się dystrybucją leków a także świadczeniem usług dla aptekarzy i producentów farmaceutycznych. Obecna na polskim rynku od 1990 roku, nieustannie wprowadza innowacyjne rozwiązania i oferuje najwyższą jakość usług.
 

RAZEM dla Pacjenta, bo LUDZIE ROBIĄ RÓŻNICĘ. Tak definiujemy naszą misję.

 

 

W prowadzonej działalności PGF kieruje się określonymi zasadami, opiera  się na partnerstwie, rzetelności, pasji tworzenia nowych rozwiązań oraz szacunku dla misji farmaceutów.

PGF realizuje spójną, długofalową strategię rozwoju. Jej podstawą jest dostosowywanie oferty do oczekiwań dostawców oraz sprawna, kompleksowa obsługa aptek uwzględniająca ich indywidualne potrzeby.

 

Efekty? Firma współpracuje z ponad 850 dostawcami produktów farmaceutycznych, a ponad 20% dostaw leków w kraju dociera do aptek z magazynów PGF. Celem Polskiej Grupy Farmaceutycznej jest nieustanny rozwój – jej ambicją jest zostać liderem dystrybucji farmaceutycznej w Polsce. 

PGF aktywnie wspiera rozwój swoich partnerów - aptekarzy oferując im nowoczesne narzędzia, takie jak program partnerski Zdrowy Wybór.

Dziękujemy za zaufanie dostawcom i farmaceutom. To dla Państwa stale pracujemy nad rozwojem usług i poszerzeniem naszej oferty. 

PGF – dla nas liczy się Twój Biznes!