Moje Rozrachunki - innowacyjne rozliczenia płatności na pharmbook.pl

Użytkownicy portalu pharmbook.pl otrzymali do dyspozycji najnowszą funkcjonalność – płatność za faktury można realizować z poziomu portalu. Usprawnia to i ułatwia dokonywanie bieżących rozliczeń z Polską Grupą Farmaceutyczną, a przy tym przynosi dodatkową, niebagatelną korzyść. Dokonanie płatności za wybrane faktury natychmiast uwalnia wolne środki w limicie kupieckim, pozwalając na dokonanie kolejnych zamówień w hurtowni.

- Jestem przekonany, że oddajemy właścicielom aptek w pełni innowacyjne narzędzie, które znacznie ułatwi im codzienną pracę z zakresu najmniej chyba lubianego, czyli księgowości. Zaoszczędzony w ten sposób czas będzie można poświęcić na inne ważne czynności związane z prowadzeniem apteki. Dzięki „Rozrachunkom” – współpraca aptek z PGF SA będzie zdecydowanie łatwiejsza, a szybkość i prostota płatności za faktury to absolutnie nowa jakość w branży farmaceutycznej. Już dziś mogę powiedzieć, że spotkaliśmy się z bardzo pozytywnymi reakcjami aptek, które jako pierwsze miały okazję skorzystać z tej funkcjonalności – mówi Sławomir Rygielski, pomysłodawca projektu pharmbook.pl.

Teraz funkcja „Rozrachunki” pozwala na optymalne zarządzanie przez aptekę jej portfelem zobowiązań. Można, a nawet trzeba powiedzieć: to maksimum wygody przy zachowaniu pełnej kontroli nad stanem finansów.

Funkcjonalność „Rozrachunki” gwarantuje całodobowy dostęp do danych o wszystkich wystawionych przez PGF fakturach, możliwość analizy zobowiązań w podziale na przyszłe lub zaległe terminy płatności, a teraz również ekspresowe dokonanie  płatności poprzez jeden z wybranych  kanałów dystrybucji – Polecenie Zapłaty lub Elektroniczną Dyspozycję Płatniczą.

Apteka zyskuje innowacyjne narzędzie pozwalające na  zminimalizowanie czasu przepływu środków pomiędzy swoim bankiem a bankiem hurtowni oraz maksymalne zredukowanie prowizji za przelewy.
O wygodzie dostępu online do wszystkich dokumentów finansowych apteki w relacjach z PGF, dającego możliwość bieżącego kontrolowania płatności (saldo, należności, Limit Kredytu Kupieckiego, wpłaty itd.) nie trzeba już przekonywać. Zwłaszcza gdy wobec malejącej marży aptecznej liczy się nie tylko oszczędność kosztów przelewów bankowych, ale także czas właściciela lub pracownika poświęcony analizie i dokonywaniu rozliczeń. 

Pełna kontrola nad własnymi środkami finansowymi

Nowe narzędzie, mimo pewnych analogii z usługami polecenia płatności stosowanymi np. przez operatorów sieci telefonii komórkowej,  nie odbiera jednak aptekarzowi pełnej kontroli nad środkami finansowymi.  Każdorazowe dokonanie przelewu musi być przez niego zatwierdzone. Standardowo system może podpowiedzieć zapłatę za najstarsze faktury, ale to osoba zatwierdzająca przelew może wybrać docelowe faktury do zapłaty. W przypadku podania  wartości zamierzonej kwoty  przelewu system automatycznie wybierze i rozliczy najstarsze dokumenty. W pełni zautomatyzowany system elektroniczny całkowicie eliminuje możliwość pomyłek, wykluczając czynnik błędu ludzkiego w zakresie uzgodnień księgowania dokumentów, weryfikacji danych, salda czy wysokości częściowych wpłat.

Płatnicy posiadający kilka aptek  (funkcjonujących pod wspólnym NIP-em) dzięki „Rozrachunkom” mają wgląd do dokumentów finansowych każdej ze swoich aptek i mogą korzystać z wszystkich funkcjonalności działu. Dysponują  raportem zbiorczym dla wszystkich aptek płatnika oraz opcją wglądu w  dokumenty przypisane do konkretnej apteki po wybraniu jej kodu  CKK. Dokonywanie wpłat za pośrednictwem funkcji „Rozrachunki” możliwe jest po aktywacji jednego z  dwóch dostępnych kanałów – Polecenia Zapłaty i / lub Elektronicznej Dyspozycji Płatniczej. Warunkiem aktywowania opcji jest jednorazowe przejście procesu rejestracji zgody płatnika, czyli właściciela konta bankowego, na uruchomienie płatności do PGF poprzez portal pharmbook. Od tego momentu wszystkie operacje, jakich dokonał płatnik, wyświetlają się na bieżąco, z pełną informacją o dacie dokonania przelewu, wielkości wpłaty oraz komunikatem, czy została już ona rozliczona w księgowości PGF.

System informatyczny obsługujący zakładkę jest skorelowany z systemem księgowym PGF, przez co automatycznie uaktualnia wszelkie dane, wykluczając możliwość pomyłki. Nie ma zatem obaw, że któraś z faktur zaginie lub nie zostanie potwierdzone jej opłacenie. Certyfikaty i zabezpieczenia zastosowane w nowej zakładce gwarantują 100% bezpieczeństwo danych znajdujących się na koncie apteki. Dzięki temu narzędziu zarządzanie rachunkami apteki jest o wiele prostsze, a wszelkie istotne dla płatnika dane są widoczne dużo szybciej niż dotychczas.

Lista aktualności