Kontakt dla mediów

Biuro Prasowe

Tel.: +48 42 200 75 94

Fax.: +48 42 200 75 35

E-mail: biuro_prasowe@pelion.eu

Formularz kontaktowy

Klauzula informacyjna

Informujemy, że dane osobowe będą przetwarzane przez Polską Grupę Farmaceutyczną S.A., z siedzibą w Łodzi (91-342 Łódź), przy ul. Zbąszyńskiej 3 (dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@pgf.com.pl) w celu umożliwienia kontaktu ze spółką PGF S.A. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie usprawiedliwiony cel Administratora. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia kontaktu. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości udzielenia odpowiedzi. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia danych do wskazanego przez Panią/Pana administratora danych osobowych, jak również prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych/Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji powyższego celu.