Kontakt

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.    

(dawniej Polska Grupa Farmaceutyczna - HURT Sp. z o.o.)    

91-342 Łódź, ul. Zbąszyńska 3

KRS 000471297.
NIP: 527-264-39-21, REGON 142726149

Wysokość kapitału zakładowego:
372.000.000 zł

 

Biuro Zarządu:

Ewa Plichta-Spychalska, +48 42 200 80 44

e-mail: Ewa_Plichta-Spychalska@pgf.com.pl

 

Sprzedaż do aptek - Regiony PGF:
Sekretariat:
Centralna Informacja o Leku:
Dział Marketingu:
Biuro Prasowe:
Dział Współpracy z Dostawcami:
Sekcja Zamówień Przedstawicielskich:
Księgowość:

Formularz kontaktowy

Klauzula informacyjna

Informujemy, że dane osobowe będą przetwarzane przez Polską Grupę Farmaceutyczną S.A., z siedzibą w Łodzi (91-342 Łódź), przy ul. Zbąszyńskiej 3 (dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@pgf.com.pl) w celu umożliwienia kontaktu ze spółką PGF S.A. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie usprawiedliwiony cel Administratora. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia kontaktu. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości udzielenia odpowiedzi. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia danych do wskazanego przez Panią/Pana administratora danych osobowych, jak również prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych/Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji powyższego celu.