Konferencje Zdrowy Wybór

W drugiej połowie listopada 2015 – w Gdyni oraz w Katowicach – odbyły się  2 konferencje zorganizowane przez Polską Grupę Farmaceutyczną, poświęcone rocznemu podsumowaniu efektywności i korzyści płynących z uczestnictwa w programie Zdrowy Wybór. Na spotkanie przybyło około 550 aptekarzy z całego kraju. Spora cześć z nich już od dawna korzysta z dobrodziejstw tego programu.

Wydarzenie poprowadzone zostało przez wiceprezesa Polskiej Grupy Farmaceutycznej – Marcina Majchrzaka, który zaprezentował gościom analizę efektywności programu. Natomiast wiceprezes Wojciech Kuczyński oraz Maciej Kowalik (SAS Institute) omówili zagadnienie optymalizacji magazynu. Największe zainteresowanie wzbudziły warsztaty połączone z panelem dyskusyjnym, podczas którego aptekarze mieli okazję osobiście porozmawiać z przedstawicielami PGF. Poruszano tematy związane z nowoczesnym zarządzaniem biznesem aptecznym oraz narzędziami znajdującymi się w ofercie programowej Zdrowego Wyboru. 

Wartość rynku aptecznego w Polsce rośnie, jednak mimo tego duża część farmaceutów obawia się o swoją przyszłość. Segment aptek indywidualnych regularnie i powoli traci udział, szczególnie wartościowy, na rzecz coraz szybciej rozwijających się dużych sieci aptek. W ostatnim badaniu IMS Health liczba placówek indywidualnych zanotowała widoczny spadek o 3,9% względem poprzedniego okresu (rok do roku). Placówki sieciowe, stanowiące nieco ponad 1/3 wszystkich aptek działających na rynku, odpowiadają już za ponad połowę obrotów generowanych przez blisko 14,5 tysiąca polskich aptek.

Obserwując taką tendencję rynkową Polska Grupa Farmaceutyczna opracowała w 2014 roku program wspierający apteki indywidualne, stanowiący zestaw narzędzi dostępnych do tej pory tylko w dużych sieciach. Dziś wyniki finansowe aptek uczestniczących w programie potwierdzają, że Zdrowy Wybór – to dobry wybór.

„Sprzedaż aptek, które współpracują z PGF w ramach programu Zdrowy Wybór, regularnie wzrasta i przełamuje trendy rynkowe. Nasi klienci mają dostęp do najlepszych ofert promocyjnych oraz nowoczesnych rozwiązań pozwalających konkurować na coraz bardziej wymagającym rynku” – podkreśla Marcin Majchrzak, wiceprezes PGF.

W zestawieniu z danymi rynkowymi ilustrującymi sprzedaż w segmencie 1-14, apteki korzystające ze Zdrowego Wyboru wykazują dwukrotnie szybszą dynamikę wzrostu niż rynek. Oznacza to, że ich pozycja rynkowa jest umocniona, podczas gdy inne apteki indywidualne nadal borykają się z problemami, w wyniku których część z nich musi zakończyć działalność.

W nieustannie zmieniającym się otoczeniu prowadzenie apteki to trudne zadanie. Nie każdy w równym stopniu potrafi poradzić sobie z zarządzaniem firmą, a biznesu nie da się prowadzić tak jak kiedyś – należy pamiętać o ciągłym rozwoju, o tym jak sprawić, żeby wyróżnić się na rynku. Zdrowy Wybór jest syntezą wiedzy na temat zarządzania, której celem jest minimalizacja kosztów dystrybucji oraz zwiększenie rentowności aptek. 

 „Jeśli nie nadążasz za postępem – cofasz się, dlatego tak ważne jest bieżące dostosowywanie się do zmian. Liczy się metoda i odpowiednie podejście do biznesu, warto więc  postawić na solidnego partnera, który zapewni wsparcie w postaci innowacyjnych narzędzi i wiedzy ekspertów” – zauważa wiceprezes Wojciech Kuczyński.

Zdrowy Wybór zapewnia małym rodzinnym aptekom możliwość lepszego funkcjonowania. Jest jak koło ratunkowe, które dzięki, dobrym i sprawdzonym rozwiązaniom, nie pozwala aptekom indywidualnym zginąć w oceanie aptek sieciowych. Program pozwala na lepsze zarządzanie apteką i podniesienie standardów oferowanych usług, a także pomaga zwiększyć zyskowność prowadzonej firmy. 

Dowodem na skuteczność Zdrowego Wyboru jest fakt, że już niemal 2 tysiące aptek korzysta ze wsparcia marketingowego i pakietu narzędzi handlowych oferowanych przez program.

Lista aktualności