Komunikat w sprawie dostępności do leków

W związku z niedoborem na polskim rynku leków deficytowych, Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. przedstawia poniższy komentarz w tej sprawie.

Problem dostępności do leków występuje od dłuższego czasu i jest wynikiem splotu szeregu czynników. Podstawowym są niskie ceny leków refundowanych i limitowanie ich dostaw na polski rynek. Na te przyczyny dodatkowo nałożył się problem z dostępem do substancji czynnych, produkowanych w Chinach, a także fakt niedostosowania się przez niektórych wytwórców do obowiązującej od 9 lutego 2019 r. tzw. dyrektywy antyfałszywkowej, skutkiem czego produkowane przez nich leki nie mogą być dystrybuowane na polskim rynku. Ten ostatni powód ma szczególne znaczenie w przypadku Polski, bowiem Polska, obok Rumunii, są jedynymi państwami Unii Europejskiej, które nie wprowadziły okresu przejściowego na wprowadzenie dyrektywy. Podkreślić należy, że z brakami leków zmagają się także inne kraje europejskie, jednak w Polsce sytuacja jest szczególnie trudna z uwagi na narzucone hurtowniom dodatkowe regulacje prawne w zakresie naliczania marży hurtowej, które uniemożliwiają dystrybutorom skuteczne negocjowanie cen leków z producentami.

Niezależnie od przyczyn niedoborów, Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. dokłada wszelkich starań i podejmuje szereg działań, aby zapewnić pacjentom w Polsce jak największą dostępność do leków. Poziom zaopatrzenia i stany magazynowe znajdują się pod stałą kontrolą. Spółka pozostaje w bieżącym kontakcie z producentami i nadzorem farmaceutycznym. Wdrożyła także dodatkowy monitoring obrotu leków deficytowych.

Obecnie w hurtowniach Polskiej Grupy Farmaceutycznej S.A. wśród leków zagrożonych brakiem dostępności z różnych grup terapeutycznych występują produkty, co do których Spółka rejestruje braki. Wszystkie dostawy deficytowych leków, jakie Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. otrzymuje od producentów, są w trybie pilnym rozdzielane i wysyłane do aptek, w sposób zapewniający dostępność produktów w jak największej liczbie aptek. Mimo to dostawy, jakie Spółka otrzymuje od producentów, są mniejsze niż składane zamówienia i nie wystarczają, aby zapewnić pełną dostępność do leków dla Pacjentów.

Lista aktualności