Komunikat dotyczący protestu aptekarzy

Polska  Grupa Farmaceutyczna Hurt Sp. z o.o. popiera podjęty przez aptekarzy protest przeciwko niespójnym przepisom ustawy refundacyjnej, w szczególności dotyczącym karania aptek za wydawanie leków na podstawie wadliwie wystawionych recept.  
Uważamy, że zasady refundacji leków nie mogą stwarzać sytuacji, w której farmaceuta wydający lek ponosi ryzyko finansowe za zrealizowanie wadliwej wystawionej recepty.
Przyjęta forma protestu jest kompromisem pomiędzy powinnościami wynikającymi z zasad etyki zawodowej farmaceutów a koniecznością zwrócenia opinii publicznej uwagi na problem wadliwych rozwiązań prawnych. Starania samorządu aptekarskiego zmierzające do zagwarantowania bezpiecznych warunków prowadzenia aptek są w pełni zrozumiałe. Jednocześnie rozumiemy, że decyzje o formach protestu są niezależnymi decyzjami właścicieli aptek.
PGF Hurt, nie będąc jako przedsiębiorstwo zajmujące się wyłącznie dostarczaniem leków do aptek bezpośrednią stroną w tym sporze, wyraża nadzieję, że Ministerstwo Zdrowia podejmie rzeczową rozmowę z farmaceutami i doprowadzi do wprowadzenia w ustawie refundacyjnej zmian umożliwiających sprawne funkcjonowanie aptek. Wymaga tego dobro polskich pacjentów. Zarazem uważamy, że należy zmienić również inne, poza sprawą realizacji wadliwych recept, rozwiązania zawarte w ustawie refundacyjnej, gdyż osłabiają pozycję aptek w konkurencji z sieciami drogerii i supermarketów.

Lista aktualności