III Kongres Farmaceutyczno-Ekonomiczny PGF

W dniach 21-23 marca odbędzie sie III Kongres Farmaceutyczno-Ekonomiczny PGF. Polska Grupa Farmaceutyczna spotyka się ze swoimi kontrahentami - właścicielami aptek ogólnodostępnych - w celu omówienia aktualnej sytuacji ekonomicznej polskich aptek. W tym celu zapraszamy jako prelegentów czołowych analityków rynku farmaceutycznego oraz ekonomistów i polityków, którzy mogą odnieść diagnozę branżową do szerszego kontekstu gospodarki kraju i kontynentu.

Czy liczba aptek w Polsce jeszcze rośnie?

Jak zmienia się struktura właścicielska placówek aptecznych?

Czy ustawa refundacyjna obniżyła wydatki na leki w Polsce?

Dlaczego producenci leków przenoszą rejestracje leków Rx do sektora OTC?

Czy aptekarze spełniając misję farmaceuty mogą pominąć realia ekonomiczne?

Odpowiedzi na te pytania poznamy i przedyskutujemy podczas Kongresu.

W programie:

  • Kazimierz Marcinkiewicz, b. premier RP, „Europa na zakręcie. Jaka przyszłość przed Polską”
  • prof. Witold Orłowski, „Perspektywy polskiej i europejskiej gospodarki w nadchodzących latach”
  • dr hab. Jerzy Leszczyński, Przewodniczący Rady Nadzorczej Pelion S.A., „Między etyką a ekonomią
  • w ochronie zdrowia”
  • Piotr Kula, Prezes PharmaExpert, „Rynek apteczny w Polsce – trendy i wyzwania”
  • Maciej Kuźmierkiewicz, Dyrektor Generalny IMS Health, Marcin Gawroński, Dyrektor Działu Relacji ze Źródłami Danych, IMS Health, „Sprzedaż leków w Polsce - diagnoza i perspektywy.
  • Ekonomiczne wyzwania dla aptekarzy”
  • mec. Agnieszka Pachciarz, „Wybrane aspekty fi nansowania i organizacji systemu ochrony zdrowia – stan aktualny i wyzwania”
  • Irena Rej, Prezes Izby Gospodarczej „Farmacja Polska”, „Misja zawodowa a biznes”
Lista aktualności