III Kongres Farmaceutyczno-Ekonomiczny PGF

Blisko 700 aptekarzy z całego kraju spotkało się w Warszawie na III Kongresie Farmaceutyczno-Ekonomicznym PGF (21-23marca 2014 r.). Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. co roku gości swoich partnerów handlowych, stwarzając okazję do wymiany opinii i dyskusji na temat bieżącej sytuacji w sektorze hurtowej i detalicznej dystrybucji leków. Kongres połączony był z targami farmaceutycznymi oraz sesją szkoleniową dla farmaceutów.Gośćmi specjalnymi Kongresu byli w tym roku Kazimierz Marcinkiewicz, prof. Witold Orłowski oraz Agnieszka Pachciarz, była Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.

Tradycyjnie już zaproszeni eksperci poświęcili swoje wystąpienia diagnozie aktualnej sytuacji na rynku detalicznej i hurtowej dystrybucji leków oraz omówili prognozy na rok 2014.

Piotr Kula, Prezes PharmaExpert, zwrócił uwagę, iż mimo kilkuprocentowych wzrostów sprzedaży we wszystkich segmentach rynku (produkty refundowane, leki na receptę pełnopłatne, produkty w tzw. sprzedaży odręcznej) zanotowanych w 2013 r.  sprzedaż apteczna nadal nie powróciła do poziomu z roku 2011, tj. do okresu sprzed wprowadzenia nowelizacji ustawy o refundacji leków. W 2013 r. sprzedaż apteczna wyniosła 27,6 mld zł, tj. o 1,3% mniej niż w 2011, przy czym leków refundowanych sprzedano o ponad 18% mniej. Jednym z ewidentnych skutków ustawy refundacyjnej jest zmiana struktury sprzedaży – leki refundowane w 2013 r. stanowiły już tylko 35% sprzedaży aptecznej, podczas gdy w 2011 r. jeszcze 45%. Zdecydowanie rosną udziały sprzedaży leków pełnopłatnych oraz OTC, przy czym w odniesieniu do tych ostatnich zanotowano ponad 10% wzrost cen.

Sprzedaż średniej polskiej apteki wyniosła w 2013 r. 2 mln zł, tj. o 2,3% mniej niż w r. 2011. Apteki zmuszone do poszukiwania oszczędności ekonomicznych (konsekwencje obniżenia marży na leki refundowane oraz częstych zmian wykazów leków refundowanych) obniżyły zapasy magazynowe, czego skutkiem jest pogorszenie dostępności leków dla pacjentów. Pacjenci wydają na leki więcej. Poziom współpłacenia zmalał tylko w odniesieniu do leków z wykazów refundacyjnych, natomiast przy uwzględnieniu zakupów leków pełnopłatnych można stwierdzić, iż pacjenci ponoszą ¾ kosztów leków.

Spadek marży hurtowej na leki refundowane do 5% , dalsza erozja cen leków refundowanych, wyczerpanie potencjału wzrostu cen leków OTC, zakaz reklamy działalności aptek i inne czynniki dają podstawy, by  prognozować brak wzrostu sprzedaży aptecznej w r. 2014.

Zahamowanie trendu wzrostu rynku farmaceutycznego w latach 2012-2013 spowodowało, iż nastąpiła względna stabilizacja liczby aptek. O ile jednak zamykane apteki  w większości należały do indywidualnych aptekarzy, to nowe apteki otwierane są w znaczniej mierze przez przedsiębiorstwa sieciowe. Jak wskazują badania omawiane przez  Macieja Kuźmierkiewicza, Dyrektora Generalnego IMS Health, ponad połowa aptekarzy oceniła, iż w ubiegłym roku pogorszyła się sytuacja ekonomiczna ich placówek. Ponad 21% aptekarzy twierdzi, iż ma większe niż poprzednio trudności z terminowym regulowaniem należności do hurtowni. W ciągu ostatniego roku wzrósł  udział aptek sieciowych (z 26 do 29 %), a ich obroty stanowią aktualnie już 44 % łącznej sprzedaży aptecznej w Polsce. Jak prognozuje Dyr. Marcin Gawroński z IMS Health trend ten utrzyma się w bieżącym roku. Liczba aptek indywidualnych spadnie do ok. 40%, natomiast apteki sieciowe (tzn. firmy posiadające 5 i więcej placówek) będą odpowiadać za blisko połowę sprzedaży leków w Polsce.

Irena Rej, Prezes Izby Gospodarczej „Farmacja Polska”,  podkreśliła, iż wadliwe zapisy prawa farmaceutycznego dotyczące zakazu reklamy aptek i ich działalności (brak jasnej definicji pojęcia reklamy, brak oddzielenia definicji reklamy od informacji) w codziennej praktyce aptecznej paraliżują  szereg aktywności aptecznych skierowanych do pacjentów. Praktycznie zlikwidowano szereg funkcjonujących dotychczas programów propacjenckich.  Zaapelowała do samorządu aptekarskiego, by przeprowadzić rzetelną debatę nad  sprecyzowaniem definicji reklamy aptek, uwzględniającej interesy pacjentów, którym należy się rzetelna informacja o ofercie aptecznej.  

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.jako jeden z czołowych dystrybutorów leków w Polsce zapewnia aptekom na terenie całego kraju dostawy pełnego asortymentu leków.  Zaopatrujemy apteki ogólnodostępne nawet do 3 razy dziennie, by zapewnić polskim pacjentom szybki dostęp do każdego preparatu. Dysponujemy zoptymalizowaną siecią dystrybucji złożoną z 13 centralnie zarządzanych, zmodernizowanych magazynów oraz  flotą transportową, obsługującą  ponad 10 tysięcy placówek aptecznych. Z magazynów zapewniających składowanie leków w warunkach wymaganych przez Dobrą Praktykę Dystrybucyjną  przygotowujemy do wysyłki ok. 1,3 mln produktów dziennie. Jako jedyna hurtownia farmaceutyczna w kraju oferujemy zaopatrzenie w ponad 25 tysięcy pozycji asortymentowych.

Szczegółowa relacja z Kongresu ukazał się w kwietniowym wydaniu miesięcznika „Bez Recepty. Magazyn Partnerów Polskiej Grupy Farmaceutycznej” (www.bezrecepty.eu).

Lista aktualności