II Kongres Farmaceutyczno-Ekonomiczny PGF

700 aptekarzy z całego kraju spotkało się w Warszawie na II Kongresie Farmaceutyczno-Ekonomicznym PGF (8-10 marca 2013 r.). Polska Grupa Farmaceutyczna co roku gości swoich partnerów handlowych, stwarzając okazję do wymiany opinii i dyskusji na temat bieżącej sytuacji w sektorze hurtowej i detalicznej dystrybucji leków. Kongres połączony był z targami farmaceutycznymi, w których wzięło udział blisko 100 producentów leków. Odbyła się również sesja szkoleniowa na punkty edukacyjne ( Współczesna antybiotyko- i chemioterapia chorób infekcyjnych).

Tradycyjnie już zaproszeni eksperci poświęcili swoje wystąpienia diagnozie aktualnej sytuacji na rynku detalicznej i hurtowej dystrybucji leków oraz omówili prognozy na rok 2013.

Michał Pilkiewicz, Prezes IMS Polska, zwrócił uwagę, że jedynym beneficjentem  ustawy refundacyjnej jest Narodowy Fundusz Zdrowia, który wydał na refundację blisko 2 mld mniej niż w r. 2011. W ujęciu ilościowym sprzedaż leków refundowanych spadła w 2012 r. o 11,2%. Spadek sprzedaży oraz niekorzystna dla aptek zmiana sposobu naliczania marży spowodowały, że polskie apteki  utraciły w ubiegłym roku blisko 1,3 mld zł marży kasowej. Mimo to liczba aptek według danych IMS (zezwolenia na działalność apteczną) nadal utrzymywała się na niezmniejszonym poziomie. Wzrósł natomiast ilościowy udział aptek sieciowych (z 23,8 do 26,2 %), a ich obroty stanowiły w 2012 r. już 40,8 % łącznej sprzedaży aptecznej w Polsce. IMS prognozuje wzrost sprzedaży aptecznej w r. 2013 o 4,3 % r/r. Przewiduje się nieznaczny wzrost cen detalicznych na leki refundowane, nierefundowane oraz OTC. Wymuszona przez m.in. dalszą obniżkę marży hurtowej na leki refundowane optymalizacja wartości magazynów hurtowni i aptek nadal powodować będzie utrudnienia w dostępności leków dla pacjentów – konieczność ponownych wizyt po zamówiony specyfik bądź wędrówkę do kolejnych aptek (tzw. turystyka lekowa).

Piotr Kula, Prezes PharmaExpert, w oparciu o dane o faktycznie funkcjonujących podmiotach aptecznych dostrzega nieznaczny spadek liczby aptek. W ubiegłym roku zmalała średnia apteczna marża procentowa. Udział sprzedaży leków refundowanych spadł do ok. 36 % ogólnego obrotu. Zauważalny jest  trend spadkowy liczby wizyt pacjentów. Analiza dostępności leków na półkach aptecznych potwierdza znaczące pogorszenie się poziomu obsługi pacjentów.

Irena Rej, Prezes Izby Gospodarczej „Farmacja Polska”,  podkreśliła, iż wadliwe zapisy prawa farmaceutycznego dotyczące zakazu reklamy aptek i ich działalności (brak jasnej definicji pojęcia reklamy, brak oddzielenia definicji reklamy od informacji) w codziennej praktyce aptecznej paraliżują  szereg aktywności aptecznych skierowanych do pacjentów. Aptekarz praktycznie pozbawiony jest możliwości informowania pacjenta o prowadzeniu opieki farmaceutycznej, do której jest z drugiej strony ustawowo zobowiązany.

Gośćmi specjalnymi Kongresu byli prof. Robert Gwiazdowski, Prezydent Centrum im. Adama Smitha; prof. Danuta Hübner, Przewodnicząca Komisji Rozwoju Regionalnego Parlamentu Europejskiego oraz Adam Partyka.

Szczegółowa relacja z Kongresu ukaże się w kwietniowym wydaniu miesięcznika „Bez Recepty. Magazyn Partnerów Polskiej Grupy Farmaceutycznej”. 

Lista aktualności