Historia

Historia Polskiej Grupy Farmaceutycznej S.A. zaczęła się w 1990 roku, kiedy w Łodzi powstała Hurtownia Leków Medicines. Dzięki szybkiemu rozwojowi, już w 1997 roku łódzka hurtownia, jako pierwsza w Polsce, dokonała publicznej emisji akcji i zadebiutowała na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

W latach 1997–2007, na skutek połączenia z wieloma hurtowniami regionalnymi, powstała ogólnopolska sieć hurtowni farmaceutycznych pod marką Polska Grupa Farmaceutyczna. 

Dziś Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. zarządza działalnością tych spółek regionalnych i posiada ponad 22-procentowy udział w krajowym rynku dystrybucji farmaceutyków. Dysponuje  powierzchnią magazynową wynoszącą 70 tys. m2 i flotą liczącą kilkaset pojazdów. Współpracuje z 850 producentami leków i niemal wszystkimi aptekami i punktami aptecznymi w Polsce. 

Te liczby to jednak więcej niż wartość generowanych obrotów. Od początku swojego istnienia PGF wyprzedza oczekiwania zmieniającego się rynku dystrybucji leków i wyznacza kierunki rozwoju branży – nie tylko w zakresie konsolidacji, ale również świadczonych usług.

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. (PGF) wchodzi w skład Pelion Healthcare Group