Gala Konkursu Solidny Pracodawca 2014

Wiceprezes Wojciech Kuczyński reprezentował PGF S.A. podczas Gali Konkursu Solidny Pracodawca 2014 odbywającej się w Kopalni Soli w Wieliczce (12 lutego br.).

Wiceprezes Wojciech Kuczyński i dyrektor Programu Solidny Pracodawca Tina Dej

Dziękując Kapitale Konkursu za wyróżnienie PGF S.A. powiedział: - Od wielu lat inwestujemy w kapitał ludzki. W PGF, firmie nastawionej na innowacje a jednocześnie bezpieczeństwo pacjentów, to dla nas najważniejsze inwestycje.

Podkreślił również, że z uwzględniając duży udział kobiet w załodze firma szeroko stosuje elastyczne formy zatrudnienia umożliwiające godzenie pracy z życiem rodzinnym. PGF stwarza pracownikom duże możliwości rozwoju zawodowego  - w trakcie rozbudowy standardowych oraz nowych działów przedsiębiorstwa stosuje się szeroko system rekrutacji wewnętrznej. Blisko 80% nowych stanowisk obsadzana jest w ten sposób.

 

Więcej o przyznaniu PGF S.A. nagrody Solidny Pracodawca 2014.

 

Lista aktualności