Analityka biznesowa

Codziennie z magazynów Polskiej Grupy Farmaceutycznej  do aptek trafia ponad 1 milion opakowań leków i pozostałych produktów. 

Dzięki posiadanym danym PGF jest w stanie opracować dla każdego producenta dokładne raporty sprzedaży oraz precyzyjne analizy rynku obejmujące m.in. czynniki sezonowości, podaży produktów na rynkach regionalnych i lokalnych, czy reakcję rynków na zmiany cen i promocje.

Dostarczona przez PGF analiza ułatwia producentom podejmowanie właściwych decyzji biznesowych. Jest szczególnie cenna przy opracowywaniu polityki handlowej, podejmowaniu decyzji o promocjach czy szacowaniu potencjału rynkowego nowych produktów.

Skontaktuj się z Działem Współpracy z Dostawcami:

+48 42 200 79 64

e-mail: zakupy@pgf.com.pl