Aktualności

Skonsolidowany raport GK PGF za I półrocze 2017 i Raport PGF SA za I półrocze 2017

Skonsolidowany raport GK PGF za I półrocze 2017 i Raport PGF SA za I półrocze 2017

Zarząd Spółki Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. z siedzibą w Łodzi przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej PGF oraz raport półroczny Spółki PGF S.A. za okres 1 stycznia - 30 czerwca 2017 roku, stosownie do treści raportu bieżącego nr 3/2017 z dnia 31.01.2017 r.

read more

Plan Połączenia Spółek PGF S.A. i PGF Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu

Plan Połączenia Spółek PGF S.A. i PGF Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu

Zarząd Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. z siedzibą w Łodzi, na podstawie art. 500 § 2(1) Kodeksu spółek handlowych, udostępnia – bezpłatnie do publicznej wiadomości – uzgodniony w dniu 31 marca 2017 r. plan połączenia Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. (spółka przejmująca) ze spółką „Polska Grupa Farmaceutyczna” sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (spółka przejmowana).

read more

Plan Połączenia Spółek

Plan Połączenia Spółek

Zarząd Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. z siedzibą w Łodzi, na podstawie art. 500 § 2(1) Kodeksu spółek handlowych, udostępnia – bezpłatnie do publicznej wiadomości – uzgodniony w dniu 31 stycznia 2017 r. plan połączenia Polska Grupa Farmaceutyczna S.A

read more

Obligacje PGF SA debiutują na Catalyst

Obligacje PGF SA debiutują na Catalyst

Obligacje Polskiej Grupy Farmaceutycznej debiutują na Catalyst

read more