Akcjonariat

Właścicielem 100 procent akcji PGF S.A. jest Pelion S.A.