Zarząd

Magdalena Tomaszewska
Prezes Zarządu
Pani Magdalena Tomaszewska jest w Zarządzie PGF S.A. odpowiedzialna za realizację strategii spółki oraz koordynację prac Zarządu.

Pani Magdalena Tomaszewska ukończyła Akademię Medyczną w Warszawie oraz studia MBA w International School of Management w Warszawie. Wiedzę pogłębiała na specjalistycznych szkoleniach z zakresu zarządzania, ekonomii i finansów w prestiżowych ośrodkach w Europie i USA.

Od początku kariery zawodowej związana z branżą farmaceutyczną. Pracowała dla największych światowych firm producenckich, m.in. Pfizer, Novartis, J&J oraz Ratiopharm. Od roku 2010 związana z Glenmark Pharmaceuticals,  gdzie w ostatnich latach pełniła funkcję Prezesa na rynki Europy, Rosji, Ameryki Południowej i Azji. 

Posiada szerokie międzynarodowe doświadczenie w zarządzaniu strategicznym i operacyjnym w branży farmaceutycznej, w tym w zarządzaniu przepływami pieniężnymi, budowaniem i rozwojem biznesu oraz restrukturyzacją. W swojej karierze zawodowej przewodziła kilkutysięcznym międzynarodowym i interdyscyplinarnym zespołom. Specjalizuje się w optymalizacji procesów i zasobów biznesowych, komunikacji oraz budowaniu sieci współpracy. 

Arkadiusz Król
Wiceprezes Zarządu
Pan Arkadiusz Król jest odpowiedzialny w Zarządzie PGF S.A. za zarządzanie finansami, polityką cenową oraz IT.
Sławomir Strychalski
Wiceprezes Zarządu
Pan Sławomir Strychalski jest odpowiedzialny w Zarządzie PGF S.A. za zarządzanie relacjami, współpracą oraz kształtowaniem oferty dla wszystkich graczy rynku farmaceutycznego.