Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.
Firmowe motto

O nas w kilku słowach...

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. zaliczając się do czołowych dystrybutorów leków w Polsce za pośrednictwem spółek regionalnych zapewnia aptekom dostawy pełnego asortymentu leków na terenie całego kraju.  Zaopatrujemy apteki ogólnodostępne nawet do 3 razy dziennie, by zapewnić polskim pacjentom szybki dostęp do każdego preparatu. Dysponujemy zoptymalizowaną siecią dystrybucji 13 centralnie zarządzanych, zmodernizowanych magazynów oraz  flotą transportową, obsługującą  ponad 10 tysięcy placówek aptecznych. Z magazynów wyposażonych w nowoczesne urządzenia i zapewniających składowanie leków w warunkach wymaganych przez Dobrą Praktykę Dystrybucyjną  przygotowujemy do wysyłki ok. 1,3 mln produktów dziennie.

 

Kiedy w 1997 roku Polska Grupa Farmaceutyczna (wtedy jeszcze funkcjonująca pod nazwą Medicines), jako pierwsza spółka z branży wprowadziła swoje akcje na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, obiecywaliśmy aktywne uczestnictwo w nieuniknionym procesie konsolidacji rynku hurtu farmaceutycznego. Obietnicy tej dotrzymaliśmy. Środki pozyskane dzięki zaufaniu, jakim obdarzyli nas Inwestorzy, pozwoliły nam wyznaczyć kierunki, którymi później podążyli inni...

więcej